Welcome to EXCITECH

Ứng dụng 3D với Máy gia công EXCITECH

Gia công các hình dạng 3D phức tạp hoặc Gia công thông thường các bề mặt nghiêng, Trung tâm gia công CNC 5 trục EXCITECH có thể là sự hỗ trợ vững chắc nhất cho ý tưởng và hoạt động kinh doanh của bạn, phạm vi ứng dụng của máy 5 trục của chúng tôi rất lớn, chẳng hạn như ứng dụng vật liệu composite, mô hình thiết bị vệ sinh, khuôn ô tô, khuôn xốp, thuyền và du thuyền, đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối, tác phẩm nghệ thuật 3D, v.v.


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!